Najbolji vicevi

Pandurski

Bila dva policajca, jedan ode u pekaru a drugi ostane u kolima. Vraća se ovaj iz pekare i pita:
- Pogodi, koliko kifli imam u ruci? Ako pogodiš, daću ti obe!

Pandurski
2
21

Kako panduri seju krompir?
Prospu džak na sred njive, zamahnu pendrekom i viknu:
- 'Ajde, RAZLAZ!

Pandurski
2
35

Ulazi pandur u prodavnicu tehnike i pita prodavca:
- Jel imate televizor u boji?
- Da.
- Dajte mi jedan plavi.

Pandurski
2
41

Koja je razlika između pandura i pištaljke?
Pištaljka ima kliker!

Pandurski
1
6

Kako policajac pravi mastilo?
Lupa vodu dok ne poplavi!

Pandurski
2
12

Kako policajac ubija ribicu?
Utopi je!

Pandurski
2
7

Kako policajac ubija pticu?
Baci je kroz prozor!

Pandurski
3
9

Sedi policajac u kancelariji i neko kuca na vrata. Pita on:
- Ko je?
- Ja!
- Ja!? Nemoguće!

Pandurski
2
16