Najbolji vicevi

Pandurski

Prijemni za policajce:
- Koliko je 2+2?
- 5!
- Koliko je 2+2?
- 3!
- Koliko je 2+2?
- 4!
Primljen. Obrazloženje: Snalažljiv!

Sledeći:
- Koliko je 2+2?
- 5!
- KOLIKO je 2+2?
- 5!
- KOOOOOLIIIIKOO je 2+2?
- 5!
Primljen. Obrazloženje: Uporan!

Sledeći:
- Koliko je 2+2?
- 4!
- A da nije možda 5?
- Jeste, 5!
Primljen. Obrazloženje: Poslušan!

Pandurski
0
9