Najbolji vicevi

Narodi

Bosansko porodično stablo: Đed. Prađed. Međed.

Narodi
4
12

Koje je boje Kinez kad ga uhvatiš za jajca?
Vrišteća žuta.

Narodi
2
7

Ova kućna izolacija najlakše je pala Hrvatima. Oni su decenijama za dom spremni.

Narodi
1
13

Koje je boje Kinez kog uhvate za jaja?
Vrišteće žute!

Narodi
5
8

Sede Srbin, Lala i Bosanac sa svojim ženama u restoranu. Srbin kaže svojoj ženi:
- Šećeru, dodaj mi šećera. 
Lala kaže svojoj ženi: 
- Medu moj, dodaj mi meda.
Bosanac kaže svojoj ženi: 
- Kravo jedna, dodaj mi mleka.

Narodi
1
11

Kakve televizore kupuju Eskimi?
LED.

Narodi
1
6

Šta Eskimi prvo uče svoju decu?
Da ne ližu žuti sneg.

Narodi
2
9

Zašto Lala briše dupe sa dva papira?
Jer original šalje u Beograd.

Narodi
8
9