Najbolji vicevi

Sedi policajac u kancelariji i neko kuca na vrata. Pita on:
- Ko je?
- Ja!
- Ja!? Nemoguće!

Pandurski
1
10