Najbolji vicevi

Kako se zove muž od ose?
Osigurač!

Šumski
10
11