Najbolji vicevi

Kako najlakše ubiti morža? Lako, samo mu kažete:
- Ej, vidi, umazao si se!

Šumski
9
11