Najbolji vicevi

Šta radi Husein Bolt kada zakasni na autobus?
Čeka ga na sledećoj stanici.

Sportski
2
4