Najbolji vicevi

- Dobro jutro, došao sam u vezi posla!
- Koja stranka?
- Šta stranka?!
- Šta posla?

Politički
2
25