Najbolji vicevi

Učiteljica dala domaći da napišu nešto o gorili. Sutradan, učiteljica pita Mariju šta je napisala. Marija ustaje i čita: 
- Gorila je životinja koja živi u džungli. 
Stigne red na Pericu i počne on da čita: 
- Jedne noći nestala je struja, mama je donela sveću i ona je gorila.

Mali Perica
5
28