Najbolji vicevi

Šta je pokretna traka?
Šetalište za Crnogorce.

Crnogorci
5
29