Najbolji vicevi

Kad Ciga pere ruke, pre ili posle pišanja?
Dok piša!

Ciganski
14
55