Najbolji vicevi

Ciga se hvali ženi:
- Sinoć naš'o neki gel sa kozijim mlekom, okupam se i sad mi je koža tako meeeeeeeeka!

Ciganski
36
69